10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง

ภาษาจีน เป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเริ่มเป็นที่ที่คนจีนเข้ามาลงทุน เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นการเรียนภาษาจีนนั้นก็สำคัญไม่แพ้กับการเรียนภาษาอื่น ๆ เลย วันนี้จึงนำเสนอหนังสือที่สามารถนำไปอ่านและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 1.เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น  หนังสือเรียนภาษาจีนเล่มนี้เหมาะหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน เนื่องจากเล่มนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่วิธีการอ่านภาษาจีน วิธีการเขียนตัวอักษรจีน การวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและยังทำให้จำตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสอนทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาของเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 10 บท เช่น การทักทาย-ถามไถ่ การพูด-ถามไถ่ถึงครอบครัว การแนะนำตัว ตัวเลขและจำนวนนับ เป็นต้น จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ สามารถสแกน QR Code เพื่อเปิดวิดีโอประกอบการอ่านในแต่ละบทได้ ราคา 199 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://www.se-ed.com 2.คู่มือเรียนจีนเบื้องต้น เข้าใจง่าย ฉบับสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นบทเรียน สอนตั้งแต่การอ่านพินอิน ข้อยกเว้นและรายละเอียดของภาษา และค่อย ๆ ไล่ระดับตั้งแต่การทักทายไปจนถึงการจองโรงแรม การใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันได้ และยังมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวน พร้อมกับคำอธิบายอย่างละเอียด  ราคา 189 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่: […]