10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย

จัดอันดับทั่วไป

ในประเทศไทยมีดอยสูง เป็นที่นิยมในการไปผจญภัยของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทั้งธรรมชาติ และความท้าทาย วันนี้มานำเสนอยอดดอยที่มีความสูงอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศดี อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก  1.ยอดดอยอินทนนท์ ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2565.3341 เมตร จากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2515 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 483 ตารางกิโลเมตร การเดินทางขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์มี เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ จะมีระยะทาง 106 กิโลเมตร สามารถขึ้นด้วนรถยนต์ส่วนตัวได้ แต่เส้นทางค่อนข้างสูงและมีความชันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเช่ารถสองแถวขึ้นไปได้  เขตอุทยานฯ เป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ และมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี  เช่น น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งหน้าผาสูงที่มีระดับลดหลั่นลงมากว่า 30 ชั้น ซึ่งมีความสูงกว่า 260 เมตร ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน น้ำตกที่ไหลลงมาจะมีลักษณะคล้ายม่าน และในเขตอุทยานฯ ยังมีดอกไม้ป่า เช่น ช้างแดง กุหลาบป่า ให้พบเห็นอยู่ […]