10 หนังสือพัฒนาชีวิต

10 หนังสือพัฒนาชีวิต

ช่วงโควิด 19 งานก็เปลี่ยนเป็น Work Form Home ไปข้างนอกก็ไม่ได้ เดินทางไกล ๆ ก็ไม่ได้  ลองเปิดใจหาหนังสือพัฒนาชีวิตดูสักเล่ม แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้น ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ มากขึ้น รวมไปถึงได้ค้นพบข้อดีและข้อเสียของตนเองได้จากหนังสือเหล่านี้ อีกทั้งยังรู้แนวทางการรับมือกับคนรอบข้างได้มากขึ้นอย่างแน่นอน  1.Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น [2021] หนังสือเล่มนี้ (ผู้เขียน)เจมส์ เคลียร์ ได้นำเสนอองค์ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนนิสัย แนวทางที่จะพาออกจากนิสัยที่ไม่ดี  ทั้งในด้านการทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริง อีกทั้งคงนิสัยที่ดีไว้ได้นานเท่านาน ราคา 285.00 บาท ลิงค์ซื้อหนังสือ : https://www.se-ed.com 2.ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา: Mindset [2021] หนังสือเล่มนี้ให้เรียนรู้ในเรื่องทั่วไปในชีวิตได้มากขึ้น และสามารถทำให้ค้นพบความสำเร็จในชีวิตว่ามีอยู่ 2 แบบคือ อย่างที่หนึ่งประสบความสำเร็จแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ อย่างถัดมาทำให้ตนเองได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพียงเพราะได้พัฒนาศักยภาพมาจากความเชื่อของตนเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอวิธีนำบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้ บอกวิธีสังเกตกรอบคิดที่กำลังชี้นำชีวิตคุณ เพื่อให้เข้าใจว่าความคิดนั้นทำงานอย่างไร […]