10 มรดกโลกในเอเชีย 2021

10 มรดกโลกในเอเชีย 2021

เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่ได้รับเลือกจาก องค์กรยูเนสโก เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ และธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้น วันนี้ทางเราจะนำเสนอ 10 มรดกในเอเชีย  หากใครมีเวลาหรือโอกาสได้หาที่เที่ยวใกล้ ๆ ประเทศไทย 1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย และยังเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาที่มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่  และประกอบไปด้วย พระราชวัง วัด และโบราณสถานอีก 28 แห่ง มีวัดที่ได้ยินชื่อบ่อย ๆ ได้แก่ พระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และ วัดราชบูรณะ 2. หลวงพระบาง       หลวงพระบาง Town of Luang Prabang  ที่ประเทศลาว ขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2538 หลวงพระบาง ตั้งอยู่ที่ทางเหนือของประเทศลาว และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรล้านช้าง  หลวงพระบางเป็นเมืองขนาดเล็ก ที่มีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนจำนวนมาก บรรยากาศที่เงียบสงบ […]