5 อันดับประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

ในโลกที่เต็มไปด้วยประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีอำนาจมากมาย ยังมีประเทศขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์และความสำคัญทางวัฒนธรรมและการเมืองที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยขนาดของพื้นที่ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจ 5 อันดับประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งแต่ละประเทศมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นนครวาติกันที่เป็นที่ตั้งของวาติกันซิตี้ หรือโมนาโกที่เป็นสวรรค์ของคนรวยและมีชื่อเสียง แม้ว่าพวกเขาจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีอิทธิพลต่อโลกในแบบที่ไม่มีประเทศใดเทียบได้ ซึ่งจะมีประเทศอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกัน

1. นครวาติกัน

1. นครวาติกัน

นครวาติกัน หรือนครรัฐวาติกัน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่ทั้งหมดเพียง 0.49 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี แม้จะมีขนาดเล็ก แต่นครวาติกันมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมาก เป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคริสต์ศาสนา

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วาติกันที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมจากทั่วโลก และหอสมุดวาติกันที่มีหนังสือและเอกสารโบราณอันล้ำค่า นครวาติกันไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก

2. โมนาโก

2. โมนาโก

โมนาโก เป็นราชรัฐที่ตั้งอยู่บนเฟรนช์ริวีเอราในยุโรปตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 2.02 ตารางกิโลเมตร และเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 19,009 คนต่อตารางกิโลเมตร ในปี 2018 โมนาโกมีอาณาเขตที่ดินประมาณ 37,800 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเลยาว 2.7 กิโลเมตร โดยมีความกว้างตั้งแต่ 2.5 ถึง 1,700 เมตร จุดที่สูงที่สุดของประเทศอยู่ที่ 382 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขา Mont Agel ใน Les Révoires Ward

โมนาโกเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าครองชีพแพงและประชากรร่ำรวยที่สุดในโลก โดยประชากรราว 30% เป็นมหาเศรษฐีหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจากการสำรวจเมื่อปี 2014 ประเทศนี้ปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 แห่งราชวงศ์กรีมัลดีเป็นประมุขแห่งรัฐ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส และเป็นภาษาราชการ

นอกจากนี้ยังมีคนพูดภาษาถิ่นโมนาโก ภาษาอิตาลี และภาษาอังกฤษกันทั่วไป โมนาโกได้รับการรับรองเอกราชอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาฝรั่งเศส-โมนาโก ค.ศ. 1861 และเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1993 แม้โมนาโกจะเป็นประเทศเอกราช แต่การป้องกันประเทศอยู่ในความรับผิดชอบของฝรั่งเศส โดยโมนาโกมีกองกำลังป้องกันตัวเองเพียง 2 กองทัพเท่านั้น

3. นาอูรู

3. นาอูรู

นาอูรู เป็นประเทศเกาะและจุลรัฐในภูมิภาคไมโครนีเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร และเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากโมนาโกและนครรัฐวาติกัน นาอูรูตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับหมู่เกาะคิริบาส และมีประชากรประมาณ 10,000 คน

ประเทศนี้เป็นที่รู้จักจากแหล่งแร่ฟอสเฟตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักในอดีต แต่เมื่อแร่ฟอสเฟตเริ่มหมดลง นาอูรูก็เผชิญกับปัญหาด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ปัจจุบัน นาอูรูมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากออสเตรเลียอย่างมาก โดยมีศูนย์ประมวลผลภูมิภาคนาอูรูซึ่งเป็นสถานกักกันคนเข้าเมืองนอกชายฝั่ง แลกกับเงินช่วยเหลือจากออสเตรเลีย นาอูรูเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก เครือจักรภพแห่งชาติ และองค์การรัฐแอฟริกา แคริบเบียนและแปซิฟิก

4. ตูวาลู

4. ตูวาลู

ตูวาลู เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีพื้นที่ทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 9 เกาะ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตูวาลูมีประชากรประมาณ 11,900 คน และมีความหนาแน่นประชากร 475.88 คนต่อตารางกิโลเมตร

ประเทศตูวาลูมีเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ การท่องเที่ยว และการออกใบอนุญาตทำประมง นอกจากนี้ ตูวาลูยังมีรายได้จากการขายสิทธิ์ใช้งานโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับสูง .tv ซึ่งเป็นโดเมนที่นิยมใช้สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์

เนื่องจากตูวาลูมีความสูงเฉลี่ยเพียง 2 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงส่งผลให้ประเทศนี้เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการอพยพของประชากรในอนาคต ตูวาลูเป็นสมาชิกของสหประชาชาติและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศ รวมถึงการรับความช่วยเหลือจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

5. ซานมารีโน

5. ซานมารีโน

สาธารณรัฐซานมารีโน หรือที่รู้จักในชื่อซานมารีโน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอปเพนไนน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 61 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 33,562 คน ซานมารีโนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีอายุยาวนานมากที่สุด โดยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงปี 301 เศรษฐกิจของซานมารีโนขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว การขายแสตมป์และเหรียญที่ระลึก และธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการผลิตและส่งออกไวน์และเซรามิก ซานมารีโนมีระบบการปกครองแบบรัฐสภา และเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีกองทัพ  

และด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาจึงทำให้ซานมารีโนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่อบอุ่น ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยุโรปโบราณ นอกจากนี้ซานมารีโนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ป้อมปราการกูไอตา และวิหารนักบุญมารีโน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา 

จากการสำรวจประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 5 แห่ง เราได้เห็นว่าแม้พื้นที่จะจำกัด แต่ละประเทศก็มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม, การเมือง, หรือเศรษฐกิจ ประเทศเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าขนาดของประเทศไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กำหนดความสำเร็จหรืออิทธิพล แต่เป็นคุณภาพของการบริหาร, ทรัพยากรที่มี, และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในที่สุดประเทศเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ความเล็กไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่เป็นการมีความยืดหยุ่นและความเฉพาะตัวที่สามารถนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์และความสำเร็จในระดับโลก

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
10 กีฬาที่ยอดนิยม 2021 (1) 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยงบเพียง 1000 บาท (1) 10 ช่องยูทูปพาออกกำลังกายที่บ้าน 2021 (1) 10 ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ช่วยเสริมโชคเรียกทรัพย์ (1) 10 ประเทศเล็กที่สุดในโลก (1) 10 ผลิตภัณฑ์ Xiaomi 2021 (1) 10 ผักผลไม้สีส้ม-สีเหลือง มีประโยชน์ดี๊ดี! 2021 (1) 10 มรดกโลกในเอเชีย 2021 (1) 10 ร้านเครื่องเขียนในไอจี (1) 10 ลำโพงน่าสนใจในปี 2021 (1) 10 วิตามินดีต่อสมอง 2021 (1) 10 สถานที่ท่องเที่ยวระยอง 2021 (1) 10 สินค้าแอปเปิล 2021 (1) 10 อันดับขนมทานเล่นยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับของขวัญมอบให้คนพิเศษ (1) 10 อันดับ คาเฟ่ย่านกรุงเทพฯน่าไปถ่ายรูป (1) 10 อันดับ งานอดิเรกช่วงกักตัวโควิด (1) 10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย (1) 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในไทย (1) 10 อันดับ นม UHT รสจืด 2021 (1) 10 อันดับปลาสวยงามของไทยที่สวยที่สุด (1) 10 อันดับผลไม้ที่หายากที่สุดให้โลก 2021 (1) 10 อันดับผลไม้ในไทย 2021 (1) 10 อันดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับสุดยอดสตรีทฟู้ดไทย (1) 10 อันดับหมวดแอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดโทรศัพท์ 2021 (1) 10 อันดับ หูฟังไร้สายยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับอาหารคลีน 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ช่วยล้างพิษ 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก (1) 10 อันดับ อุปกรณ์ต้องมีติดบ้าน (1) 10 อันดับแบรนด์รองเท้าผ้าใบดัง 2021 (1) 10 อันดับ “ยูทูปเบอร์” วัยรุ่นไทย (1) 10 เวย์โปรตีนไดเอท 2021 (1) 10 แบรนด์ชุดออกกําลังกายผู้หญิง (1) 10 แบรนด์วิตามินซี (1) 10 แบรนด์เสื้อผ้าไทย 2021 (1) 10 แอป ชวนออกกำลังกายที่บ้าน (1) 10 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษา 2021 (1) จัดอันดับทั่วไป (65) จัดอันดับสถานที่ (13) จัดอันดับสิ่งของ (5) จัดอันดับอาหาร (22) ผัก 10 ชนิด มีประโยชน์ที่สุดในโลก 2021 (1) เมืองน่าเที่ยว (1)