10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นก็ถือว่าเป็นภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกับคนทั่วโลกได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันก็ได้มีสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอ รูปภาพ เพจสอนภาษา และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหนังสือนั่นเอง โดยหนังสือนั้นก็สามารถทำให้เราสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราได้อย่างดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด หรือเขียน อีกทั้งในปัจจุบันยังมีหนังสือเพื่อเตรียมสอบทางด้านภาษาอังกฤษออกมาอย่างหลากหลาย วันนี้เราจึงได้รวบรวมหนังสือเรียนและหนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษมามากถึง 10 อันดับเพื่อมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองหาซื้อมาอ่านฝึกฝนและพัฒนาตนเองทางด้านภาษากันอีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ1

อันดับ 1 เตรียมสอบ แนวข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening & Reading Test

เตรียมสอบ แนวข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening & Reading Test เป็นหนังสือที่สามารถพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก ๆ เลยทีเดียว โดยมีทั้งรายละเอียดที่ครบถ้วน มีข้อสอบ Toeic ที่ใช้ในการสอบจริง อีกทั้งยังมีมากถึง 1000 ข้อเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังมีการอธิบายหลักไวยากรณ์อย่างละเอียดในแต่ละข้อ ในส่วนของการฟังก็จะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดผ่านระบบ Android และ iOS อีกด้วย พร้อมทั้งยังมีเทคนิคในการจดจำและความหมายของคำศัพท์มากมายเลยทีเดียว

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ2

อันดับ 2 เตรียมสอบการเขียน Essays

เตรียมสอบการเขียน Essays เป็นหนังสือที่เน้นไปทางการเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การสอบ หรือการเขียนบทความต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งภายในหนังสือนั้นก็จะมีทั้งโครงสร้าง หลักไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับการเขียน การเขียนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่ต้องทดสอบทางด้านการเรียนบทความโดยเฉาพะเลยทีเดียว

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ3

อันดับ 3 เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์ English From Zero

เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์ English From Zero เป็นหนังสือที่เมื่อได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าสามารถเริ่มต้นจากขั้นเริ่มต้นได้เลยทีเดียว โดยได้รวบรวมตั้งแต่การเรียนตัวอักษร การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การพูด การอ่านและการเขียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพอย่างมากเลยทีเดียว เพื่อก่อให้เกิดการมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่แน่น ทั้งนี้ยังมีสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายและสามารถเข้าใจได้ง่ายอีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ4

อันดับ 4  Quick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!

Quick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย! เป็นหนังสือที่เมื่ออ่านแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้เลยทีเดียว โดยได้ทำการรวบรวมเทคนิคหลักการใช้ไวยากรณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยแบ่งได้มากถึง 144 เรื่องเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีการสรุปไว้อย่างกระชับและชัดเจน สามารถเข้าใจได้อย่าง่ายละใช้งานได้จริง ไม่ต้องตีความ ทั้งนี้ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ทำในทุก ๆ เรื่องอีกด้วย เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียว

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ5

อันดับ 5 หนังสือภาษาอังกฤษ ม.ปลาย English Ranger อังกฤษ ม.ปลาย (ฉบับสมบูรณ์)

หนังสือภาษาอังกฤษ ม.ปลาย English Ranger อังกฤษ ม.ปลาย (ฉบับสมบูรณ์) เป็นหนังสือที่มีความครบครันเลยทีเดียว โดยเน้นในทุกทักษะที่มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน หลักไวยากรณ์ โดยภายในนั้นก็มีแบบฝึกหัดไว้อย่างมากมายและมีเฉลยพร้อมคำอธิบายที่มีความละเอียดในแต่ละข้ออีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ6

อันดับ 6 ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Short Note ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน 

ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Short Note ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน เป็นหนังสือที่ทำการสรุปหลักไวยากรณ์ไว้อย่างกระชับและครบครัน อีกทั้งยังถูกต้องและมีการเน้นส่วนที่มีความสำคัญมาก ๆ อีกด้วย โดยได้สรุปคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ในลักษณะ short note ที่ทำให้สามารถดูและทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีความเป็นระเบียบและมีการอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ7

อันดับ 7 หนังสือภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ

หนังสือภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ หลาย ๆคนคงคุ้นตากับหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน โดยหนังสือเล่มนี้มีการเน้นในด้านคำศัพท์ที่ควรรู้ ซึ่งมีการรวบรวมไว้มากถึง 1000 ข้อเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังมีแบบฝึกหัดทางด้านคำศัพท์ที่หลากหลาย เช่นการหาคำศัพท์ที่สอดคล้องกัน เหมือนกัน หรือไม่เข้าพวกกัน โดยก็ถือว่าเป็นหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษอันดับต้น ๆ เลยทีเดียวที่ใครหลาย ๆ คนใช้งาน

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ8

อันดับ 8 ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC (ฉบับปรับปรุงใหม่) เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาในการสอบ Toeic เป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบไปด้วยคำศัพท์ต่าง ๆ ที่มักจะเจอในข้อสอบและคำศัพท์ที่มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียง ตัวอย่างประโยคที่นิยมออก โดยมีแบบฝึกหัดมากถึง 200 ข้อและเฉลยที่มีความละเอียดอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังเน้นไปในส่วนของการอ่านและการฟังอีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ9

อันดับ 9 พูดอังกฤษง่ายๆ ใช้งานได้จริง Easy Street English

พูดอังกฤษง่ายๆ ใช้งานได้จริง Easy Street English เป็นหนังสือที่เน้นในด้านการพูดและสนทนาในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งยังมีตัวอย่างประโยคที่มักจะเจอตามสถานการณ์ อย่างเช่นการเดินทาง การจองโรงแรม การนัดหมายต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำและนำไปพูดได้อีกด้วย เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทางด้านการสนทนาและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเรียนและเตรียมสอบภาษาอังกฤษ10

อันดับ 10 Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ

Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ เป็นหนังสือสำหรับการเรียนและการเตรียมตัวในการสอบทางด้านภาษาอังกฤษ โดยได้ทำการสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความสำคัญ ทั้งนี้ยังมีหลักไวยากรณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอีกด้วย เหมาะแก่การอ่านก่อนสอบเป็นอย่างยิ่ง  rank-i.net

เครดิต : เว็บสล็อต

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
10 กีฬาที่ยอดนิยม 2021 (1) 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยงบเพียง 1000 บาท (1) 10 ช่องยูทูปพาออกกำลังกายที่บ้าน 2021 (1) 10 ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ช่วยเสริมโชคเรียกทรัพย์ (1) 10 ประเทศเล็กที่สุดในโลก (1) 10 ผลิตภัณฑ์ Xiaomi 2021 (1) 10 ผักผลไม้สีส้ม-สีเหลือง มีประโยชน์ดี๊ดี! 2021 (1) 10 มรดกโลกในเอเชีย 2021 (1) 10 ร้านเครื่องเขียนในไอจี (1) 10 ลำโพงน่าสนใจในปี 2021 (1) 10 วิตามินดีต่อสมอง 2021 (1) 10 สถานที่ท่องเที่ยวระยอง 2021 (1) 10 สินค้าแอปเปิล 2021 (1) 10 อันดับขนมทานเล่นยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับของขวัญมอบให้คนพิเศษ (1) 10 อันดับ คาเฟ่ย่านกรุงเทพฯน่าไปถ่ายรูป (1) 10 อันดับ งานอดิเรกช่วงกักตัวโควิด (1) 10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย (1) 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในไทย (1) 10 อันดับ นม UHT รสจืด 2021 (1) 10 อันดับปลาสวยงามของไทยที่สวยที่สุด (1) 10 อันดับผลไม้ที่หายากที่สุดให้โลก 2021 (1) 10 อันดับผลไม้ในไทย 2021 (1) 10 อันดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับสุดยอดสตรีทฟู้ดไทย (1) 10 อันดับหมวดแอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดโทรศัพท์ 2021 (1) 10 อันดับ หูฟังไร้สายยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับอาหารคลีน 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ช่วยล้างพิษ 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก (1) 10 อันดับ อุปกรณ์ต้องมีติดบ้าน (1) 10 อันดับแบรนด์รองเท้าผ้าใบดัง 2021 (1) 10 อันดับ “ยูทูปเบอร์” วัยรุ่นไทย (1) 10 เวย์โปรตีนไดเอท 2021 (1) 10 แบรนด์ชุดออกกําลังกายผู้หญิง (1) 10 แบรนด์วิตามินซี (1) 10 แบรนด์เสื้อผ้าไทย 2021 (1) 10 แอป ชวนออกกำลังกายที่บ้าน (1) 10 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษา 2021 (1) จัดอันดับทั่วไป (64) จัดอันดับสถานที่ (10) จัดอันดับสิ่งของ (5) จัดอันดับอาหาร (22) ผัก 10 ชนิด มีประโยชน์ที่สุดในโลก 2021 (1) เมืองน่าเที่ยว (1)