10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง

ภาษาจีน เป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเริ่มเป็นที่ที่คนจีนเข้ามาลงทุน เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นการเรียนภาษาจีนนั้นก็สำคัญไม่แพ้กับการเรียนภาษาอื่น ๆ เลย วันนี้จึงนำเสนอหนังสือที่สามารถนำไปอ่านและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

1.เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น 

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง1

หนังสือเรียนภาษาจีนเล่มนี้เหมาะหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน เนื่องจากเล่มนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่วิธีการอ่านภาษาจีน วิธีการเขียนตัวอักษรจีน การวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและยังทำให้จำตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสอนทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 10 บท เช่น การทักทาย-ถามไถ่ การพูด-ถามไถ่ถึงครอบครัว การแนะนำตัว ตัวเลขและจำนวนนับ เป็นต้น

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ สามารถสแกน QR Code เพื่อเปิดวิดีโอประกอบการอ่านในแต่ละบทได้

ราคา 199 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://www.se-ed.com

2.คู่มือเรียนจีนเบื้องต้น เข้าใจง่าย ฉบับสมบูรณ์

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง2

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นบทเรียน สอนตั้งแต่การอ่านพินอิน ข้อยกเว้นและรายละเอียดของภาษา และค่อย ๆ ไล่ระดับตั้งแต่การทักทายไปจนถึงการจองโรงแรม การใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันได้ และยังมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวน พร้อมกับคำอธิบายอย่างละเอียด 

ราคา 189 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://www.b2s.co.th

3.สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน 

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง3

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถซื้อมาฝึกภาษาจีนได้ด้วยตัวเอง  เนื้อหาจะประกอบไปด้วยประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นหนังสือที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทยเพื่อให้สามารถได้ฝึกพูดฝึกใช้บ่อย ๆ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ มี Application ประกอบการเรียนจากหนังสือ รองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Android อีกทั้งยังสามารถใช้คู่กับปากกา MIS Talking Pen ซึ่งจะสามารถฟังเสียงที่ถูกต้องของคำภาษาจีนได้อีกด้วย

ราคา 225 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://m.se-ed.com

4.HSK Standard Course ( HSK标准教程 )

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง4

หนังสือเรียนชุดนี้ เป็นหนังสือเน้นการเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน มีทั้งหมด 6 ระดับ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนาและคำอธิบายไวยากรณ์พร้อมตัวอย่าง อีกทั้งยังมีไฟล์เสียงประกอบกับบทสนทนา เพื่อฝึกอ่านบทสนทนาไปพร้อม ๆ กัน และเล่มแบบฝึกหัดจะเป็นการฝึกทำข้อสอบคล้ายจริง ในแต่ละบทเรียนเพื่อให้เตรียมสอบอย่างมั่นใจ

ราคา 280 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://shopee.co.th

5.ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ 

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง5

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครบทุกทักษะในการเรียนภาษาหนึ่ง ทั้งการอ่าน เขียน พูด และฟัง 

เนื้อหาในแต่ละบทเรียนจะมีทั้งคำศัพท์ ประโยค รวมไปถึงการสรุปไวยากรณ์ที่ใช้ในประโยคให้อย่างละเอียด ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ สามารถสแกน QR Code เพื่อเปิดวิดีโอประกอบการอ่านในแต่ละบทได้ และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ราคา 199 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://www.se-ed.com

6.Beijing Language and Culture University Press New Practical Chinese Reader

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีนเรียนด้วยตัวเอง6

หนังสือเรียนภาษาจีนชุดนี้ มีทั้งหมด 6 เล่ม นิยมใช้ในการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ เนื่องจากหนังสือที่สอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนตัวอักษร รูปแบบประโยคตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น และมีไฟล์เสียงประกอบเนื้อหาและแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทำให้แม่นยำมากขึ้น

ราคา 952 บาท 

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://www.bookdepository.com

7.Short-Term Spoken Chinese

Ma Jianfei (หม่า เจียนเฟย) Short-Term Spoken Chinese 1

เป็นหนังสือภาษาจีนที่เป็นการฝึกพูดภาษาจีน เล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป และเล่มนี้ก็ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอีกเช่นกัน เนื่องจากเล่มนี้มีการสอนตั้งแต่การออกเสียงภาษาจีนอีกเช่นกัน 

เนื้อหาเล่มนี้เน้นการใช้งานได้จริงและมีแบบฝึกหัดเพื่อเช็คความถูกต้องในการใช้

ราคา 229 บาท 

สามารถสั่งซื้อได้ที่: https://shopee.co.th

8.Beijing Language and Culture University PressHanyu Jiaocheng

Beijing Language and Culture University Press Hanyu Jiaocheng  1

หนังสือภาษาจีนเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นิยมใช้ในการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและ สถาบันต่าง ๆ และยังเป็นหนังสือทีสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง 

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 6 เล่ม ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระกับสูง ซึ่งสามารถเตรียมสอบ วัดระดับภาษาจีน HSK 3-4 ได้ และปัจจุบันมีหนังสือชุดนี้มีที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว

ราคา 432 บาท 

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่: https://www.se-ed.com

9.ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) + MP3

Ren Jingwen (เหยิน จิงเหวิ่น) ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) + MP3 1

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เนื้อหาที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง เพราะเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยคำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์และคำอธิบายไวยากรณ์ในบทสนทนาอย่างละเอียด และเล่มนี้มีแบบฝึกหัดและเฉลยเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

หนังสือเล่มนี้หากเรียนจบแล้ว สามารถเรียนต่อเล่ม 2 ได้อีกเช่นกัน 

ราคา 285 บาท

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่: https://m.se-ed.com

10.สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค

Kang Yuhua, Lai Siping (คัง หยู้ฮวา,ไหล ซื่อผิง) สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค  1

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน และต้องการฝึกทุกทักษะอย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆไป และยังสามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมรูปแบบประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมคำอธิบายไวบากรณ์และคำศัพท์อย่างละเอียด อีกทั้งเป็นหนังสือที่มีไฟล์เสียงให้ฝึกออกเสียงตามได้อย่างถูกต้อง 

ราคา 285 บาท

 สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่: https://www.lazada.co.th

10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาจีน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ครบทุกทักษะอย่างแน่นอน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนนั้นคือการใช้ให้เป็นประจำ เพื่อทำให้เรานั้นคุ้นชินกับภาษานั้น ๆ และทำให้เราสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้นด้วยความรวดเร็ว rank-i.net

Credit ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
10 กีฬาที่ยอดนิยม 2021 (1) 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยงบเพียง 1000 บาท (1) 10 ช่องยูทูปพาออกกำลังกายที่บ้าน 2021 (1) 10 ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ช่วยเสริมโชคเรียกทรัพย์ (1) 10 ประเทศเล็กที่สุดในโลก (1) 10 ผลิตภัณฑ์ Xiaomi 2021 (1) 10 ผักผลไม้สีส้ม-สีเหลือง มีประโยชน์ดี๊ดี! 2021 (1) 10 มรดกโลกในเอเชีย 2021 (1) 10 ร้านเครื่องเขียนในไอจี (1) 10 ลำโพงน่าสนใจในปี 2021 (1) 10 วิตามินดีต่อสมอง 2021 (1) 10 สถานที่ท่องเที่ยวระยอง 2021 (1) 10 สินค้าแอปเปิล 2021 (1) 10 อันดับขนมทานเล่นยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับของขวัญมอบให้คนพิเศษ (1) 10 อันดับ คาเฟ่ย่านกรุงเทพฯน่าไปถ่ายรูป (1) 10 อันดับ งานอดิเรกช่วงกักตัวโควิด (1) 10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย (1) 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในไทย (1) 10 อันดับ นม UHT รสจืด 2021 (1) 10 อันดับปลาสวยงามของไทยที่สวยที่สุด (1) 10 อันดับผลไม้ที่หายากที่สุดให้โลก 2021 (1) 10 อันดับผลไม้ในไทย 2021 (1) 10 อันดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับสุดยอดสตรีทฟู้ดไทย (1) 10 อันดับหมวดแอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดโทรศัพท์ 2021 (1) 10 อันดับ หูฟังไร้สายยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับอาหารคลีน 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ช่วยล้างพิษ 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก (1) 10 อันดับ อุปกรณ์ต้องมีติดบ้าน (1) 10 อันดับแบรนด์รองเท้าผ้าใบดัง 2021 (1) 10 อันดับ “ยูทูปเบอร์” วัยรุ่นไทย (1) 10 เวย์โปรตีนไดเอท 2021 (1) 10 แบรนด์ชุดออกกําลังกายผู้หญิง (1) 10 แบรนด์วิตามินซี (1) 10 แบรนด์เสื้อผ้าไทย 2021 (1) 10 แอป ชวนออกกำลังกายที่บ้าน (1) 10 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษา 2021 (1) จัดอันดับทั่วไป (62) จัดอันดับสถานที่ (8) จัดอันดับสิ่งของ (5) จัดอันดับอาหาร (22) ผัก 10 ชนิด มีประโยชน์ที่สุดในโลก 2021 (1) เมืองน่าเที่ยว (1)