10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลากหลายแห่งทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีมหาวิทยาลัยยอดฮิตในฝันของใครหลาย ๆ คนที่เรียกได้ว่าต้องใช้ความพยายามในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็มีคณะและสาขาที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละที่นั้นก็เรียกได้ว่ามีคณะเด่น ๆ แตกต่างกัน พร้อมทั้งยังมีประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันด้วย ในวันนี้ เราก็จะมานำเสนอ 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย เรียกได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นน่าสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักของใครหลาย ๆ คนกันอีกด้วย พร้อมทั้งยังนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย เผื่อใครที่อยากจะศึกษาต่อนั้นอาจจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ จะมีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย1

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ทั้งนี้ยังมีคณะที่โดดเด่นอย่างคณะดุริยางคศิลป์อีกด้วย โดยมีการเรียนการสอนทั้งหมดคณะ 16 คณะ 7 สถาบัน 6 วิทยาลัย 10 ศูนย์ พร้อมทั้งยังมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต ซึ่งมีวิทยาเขตหลัก นั่นก็คือ ศาลายา นั่นเอง ทั้งนี้ ยังติดอันดับโลก ในปี 2021 อยู่ที่อันดับ 540 ของโลกอีกด้วย

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย2

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองที่เรียกได้ว่าเดินทางสะดวก ขนส่งสาธารณะเพียบพร้อม อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลาย ๆ คนกันอีกด้วยนั่นเอง ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 19 คณะ และ 1 สำนักวิชา ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเลยทีเดียว โดยมีคณะเด่น ๆ อย่างอักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แพทย์ หรือว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้นั้น ยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่อย่างมากและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย3

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งฟังจากชื่อก็น่าจะทราบว่ามีคณะเด่น ๆ ต้องเป็นในด้านของการเมืองแน่ ๆ โดยมีทั้งหมด 19 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สถาบัน 1 สำนักวิชา อีกทั้งยังมีวิทยาเขตทั้งหมด 4 วิทยาเขต โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ศูนย์รังสิตนั่นเอง โดยในปัจจุบันก็ยังมีคณะเด่น ๆ อย่างรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมไปถึงคณะศิลปะศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีกิจกรรมเด่น ๆ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่อย่างการรับเพื่อนใหม่อีกด้วย โดยเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจเลยทีเดียว

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย4

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยตั้งอยู่ในบริเวณเชิงดอยสุเทพ มีทั้งหมด 21 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 8 สถาบัน ซึ่งมีคณะที่โดดเด่นอย่างคณะแพทยศาสตร์นั่นเอง อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย หากใครได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย5

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ปัจจุบันที่ทั้งหมด 4 วิทยาเขต โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่บางเขนนั่นเอง มีการเรียนการสอนทั้งหมด 28 คณะ 2 วิทยาลัย และสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง มีคณะที่โดดเด่นหลากหลายคณะ อย่าง คณะเกษตร คณะประมง และคณะวนศาสตร์ เป็นต้น 

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย6

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือที่หลาย ๆ คนชอบเรียกกันสั้น ๆ ว่า บางมดนั่นเอง เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี มีการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะ 1 สถาบัน 1 บัณฑิตวิทยาลัย 1 โครงการร่วมบริหาร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเอง

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย7

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 มีคณะที่มีชื่อเสียงอย่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 16 คณะ 4 วิทยาลัย โดยในปัจจุบันทั้งหมด 2 วิทยาเขตคือ ประสานมิตรและองค์รักษ์นั่นเอง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเด่น ๆ อย่างโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตอีกด้วย

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย8

อันดับ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่มักจะชอบเรียกกันสั้น ๆ ว่าลาดกระบังนั่นเอง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังเน้นเรื่องการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะที่โดดเด่นอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยทางมหาวิทยาลัยนั้นมีการเรียนการสอนทั้งหมด 7 คณะ

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย9

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยในอดีตนั้น เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 23 คณะ 4 วิทยาลัย 3 วิทยาเขต ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาอีกทั้งยังมีคณะที่มีชื่อเสียงอย่าง คณะโลจิสติกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ในประเทศไทย10

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อดังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนั่นเอง ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งหมด 19 คณะ 4 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีวิทยาเขตทั้งหมด 2 วิทยาเขตคือ ขอนแก่นและหนองคาย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น จัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัยที่อีกด้วย โดยมีคณะยอดฮิตอย่างคณะแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และการเกษตร rank-i.net

สล็อตออนไลน์

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
10 กีฬาที่ยอดนิยม 2021 (1) 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยงบเพียง 1000 บาท (1) 10 ช่องยูทูปพาออกกำลังกายที่บ้าน 2021 (1) 10 ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ช่วยเสริมโชคเรียกทรัพย์ (1) 10 ประเทศเล็กที่สุดในโลก (1) 10 ผลิตภัณฑ์ Xiaomi 2021 (1) 10 ผักผลไม้สีส้ม-สีเหลือง มีประโยชน์ดี๊ดี! 2021 (1) 10 มรดกโลกในเอเชีย 2021 (1) 10 ร้านเครื่องเขียนในไอจี (1) 10 ลำโพงน่าสนใจในปี 2021 (1) 10 วิตามินดีต่อสมอง 2021 (1) 10 สถานที่ท่องเที่ยวระยอง 2021 (1) 10 สินค้าแอปเปิล 2021 (1) 10 อันดับขนมทานเล่นยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับของขวัญมอบให้คนพิเศษ (1) 10 อันดับ คาเฟ่ย่านกรุงเทพฯน่าไปถ่ายรูป (1) 10 อันดับ งานอดิเรกช่วงกักตัวโควิด (1) 10 อันดับ ดอยสูงน่าเที่ยวในประเทศไทย (1) 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในไทย (1) 10 อันดับ นม UHT รสจืด 2021 (1) 10 อันดับปลาสวยงามของไทยที่สวยที่สุด (1) 10 อันดับผลไม้ที่หายากที่สุดให้โลก 2021 (1) 10 อันดับผลไม้ในไทย 2021 (1) 10 อันดับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับสุดยอดสตรีทฟู้ดไทย (1) 10 อันดับหมวดแอปพลิเคชัน ที่ควรมีติดโทรศัพท์ 2021 (1) 10 อันดับ หูฟังไร้สายยอดนิยม 2021 (1) 10 อันดับอาหารคลีน 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ช่วยล้างพิษ 2021 (1) 10 อันดับอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก (1) 10 อันดับ อุปกรณ์ต้องมีติดบ้าน (1) 10 อันดับแบรนด์รองเท้าผ้าใบดัง 2021 (1) 10 อันดับ “ยูทูปเบอร์” วัยรุ่นไทย (1) 10 เวย์โปรตีนไดเอท 2021 (1) 10 แบรนด์ชุดออกกําลังกายผู้หญิง (1) 10 แบรนด์วิตามินซี (1) 10 แบรนด์เสื้อผ้าไทย 2021 (1) 10 แอป ชวนออกกำลังกายที่บ้าน (1) 10 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษา 2021 (1) จัดอันดับทั่วไป (64) จัดอันดับสถานที่ (10) จัดอันดับสิ่งของ (5) จัดอันดับอาหาร (22) ผัก 10 ชนิด มีประโยชน์ที่สุดในโลก 2021 (1) เมืองน่าเที่ยว (1)